noktalamaisaretleri.com https://www.noktalamaisaretleri.com Noktalama İşaretleri, Kullanımı ve Anlamları tr-TR hourly 1 Copyright 2020, noktalamaisaretleri.com Thu, 21 Mar 2013 00:00:00 +0000 Sat, 25 Jan 2020 00:00:00 +0000 60 Yay Ayraç https://www.noktalamaisaretleri.com/yay-ayrac.html Sun, 02 Dec 2018 08:54:37 +0000 Yay ayraç ( () ): Cümlede ki anlamı tamamlayan ve cümlenin dışında kalan ek bilgiler için kullanılır. Yay ayraç içinde bulunan ve yargı anlamı içeren kelimelerin anlatımlarında sonuna uygun noktalam Yay ayraç ( () ):

 •  Cümlede ki anlamı tamamlayan ve cümlenin dışında kalan ek bilgiler için kullanılır. Yay ayraç içinde bulunan ve yargı anlamı içeren kelimelerin anlatımlarında sonuna uygun noktalama işareti konur:

Anadolu kentlerini, köylerini ( Köy sözünü de çekinerek yazıyorum.) gezsek bile görmek için değil, kendimizi göstermek için geziyoruz. ( Nurullah Ataç )

 • Özel veya cins isme ait ek, ayraçtan önce yazılır:

Yunus Emre'nin ( 1240-1320 )...

İmek fiilinin ( ek fiil ) geniş zamanı şahıs ekleriyle çekilir.

 • Tiyatro ederlerinde ve senaryolar da konuşanın hareketlerini, durumunu açıklamak ve göstermek için kullanılmaktadır:
Yay Ayraç

İhtiyar - ( Yavaş yavaş Kaymakam'a yaklaşır.) Ne oluyor beyefendi Allah rızası için bana da anlatın... ( Reşat Nuri Güntekin )

 • Alıntıların aktarıldığı eseri, yazarı veya künye bilgilerini göstermek için kullanılır:

Cihanın tarihi vatanı uğrunda senin kadar uğraşan, kanını döken bir millet daha gösteremez. Senin kadar kimse kendi vatanına sahip olmaya hak kazanmamıştır. Bu vatan ya senindir ya kimsenin. ( Ahmet Hikmet Müftüoğlu )

Eşin var, aşiyanın var, baharın var ki beklerdin

Kıyametler koparmak neydi ey bülbül, nedir derdin ( Mehmet Akif Ersoy )

Bir isim kökü, gerektiğinde çeşitli eklerle fiil kökü durumuna getirebilir. ( Zülfikar 1991:45 )

 • Alıntılarda, alınmayan kelime veya bölümlerin yerine konulan üç nokta, yay ayraç içine alınabilir:
 • Bir söze alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırmak için kullanılan ünlem işareti yay ayraç içine alınır:

Adam, akıllı (!) olduğunu söylüyor.

 • Bir bilginin şüpheyle karşılandığını veya kesin olmadığını göstermek için kullanılan soru işareti yay ayraç içine alınır:

1469 () yılında doğan Fuzuli...

 • Bir yazının maddelerini gösteren sayı ve harflerden sonra kapama ayracı konulur:

I )          1)          A)          a)

]]>
Eğik Çizgi https://www.noktalamaisaretleri.com/egik-cizgi.html Sun, 02 Dec 2018 17:52:30 +0000 Eğik Çizgi ( / )Dizeler yan yana yazıldığında aralarına konur, şiirlerden yapılan alıntılarda konur:Korkma! Sönmez bu şafaklar da yüzen al sancak / Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son Eğik Çizgi ( / )

 • Dizeler yan yana yazıldığında aralarına konur, şiirlerden yapılan alıntılarda konur:

Korkma! Sönmez bu şafaklar da yüzen al sancak / Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak / O benim milletimin yıldızıdır; parlayacak / O benimdir, o benim milletimindir ancak. ( Mehmet Akif Ersoy )

 • Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasına ve semt ile şehir arasına konur.

Altay Sokağı No: 21 /5 Kurtuluş / ANKARA

 • Ülke adı yazılacağında ise:

Atatürk Bulvarı No: 217

06680 Kavaklıdere / Ankara TÜRKİYE

Eğik Çizgi
 • Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur:

15 / 11 / 1989

15 / IX / 1993

 • Dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek için kullanılır:

-a / -e, -an / -en, -lık / lik, -madan / - meden

 • Genel Ağ adreslerinde kullanılır:

http:/7tdk.gov.tr

 • Matematikte bölme işareti olarak kullanılır:

70 / 2=35

 • Fizik, matematik vb. alanlar da birimler arası orantıları gösterirken eğik çizgi araya boşluk konulmadan kullanılır:

g/sn ( gram / saniye )

 • Veya anlamında da kullanılmaktadır.

Ben sana şunu / şunu vereyim.

 • İngilizce- Türkçe veya başka dillerden Türkçeye çeviri yapıldığı zaman kullanılır.

Edebiyat Fakültesi Dergisi / Journal of Faculty of Letters

Ters Eğik Çizgi ( \ )

 • Bilişim uygulamalarında art arda gelen dizinleri birbirinden ayırt etmek için kullanılır:
]]>
Uzun Çizgi https://www.noktalamaisaretleri.com/uzun-cizgi.html Mon, 03 Dec 2018 12:50:48 +0000 Uzun çizgi; Cümlelerde yer alan işaretler kelimeye anlam yükleyebilir ve bazen vurgular için işaretlere zaruri olarak ihtiyaç vardır. Bu işaretlerden olan konuşma çizgisi karşılıklı metinde, konuşturulmuş kişi di Uzun çizgi; Cümlelerde yer alan işaretler kelimeye anlam yükleyebilir ve bazen vurgular için işaretlere zaruri olarak ihtiyaç vardır. Bu işaretlerden olan konuşma çizgisi karşılıklı metinde, konuşturulmuş kişi diyaloglarında zaruri belirteç olarak kullanılır. Kimin konuştuğunu belli edebilmek için cümlelerde alt satır başları halinde verilirler.

Örnek olarak;

- Kimsiniz

- Mehmet ben

- Kime baktınız

- Adres arıyorum. Yardımcı olabilir misiniz

- Elbette…

Konuşma çizgisinden öce ilk olarak konuşmacının da ismi yazılabilir.

Örnek olarak;

Nöbetçi - Kim var orada

Asker - Benim çavuşum

Kimi zamanda karşılıklı konuşma olmaz fakat cümlenin durumuna göre uzun çizgi ile belirteç yapılabilir.

Uzun Çizgi

Örnek olarak;

Annesinin yanına sessizce sokuldu.

-Bu gece uykum hiç yok senden masal anlatmanı istiyorum, dedi.

Not: Konuşmalar eğer tırnak içerisinde verilmiş ise uzun çizgi kullanımı uygun olmaz.

Örnek olarak;

Sessizce ilerlerken karlı yollarda;

‘’ Uyukladım, hüzünlendim, aklıma pek çok şey geldi yine aynı yollardaydım. ‘’

]]>
Kısa Çizgi https://www.noktalamaisaretleri.com/kisa-cizgi.html Tue, 04 Dec 2018 09:32:58 +0000 Kısa çizgi noktalama işaretlerinden biridir. (-) olarak gösterilir.Kısa çizgi kullanım alanları nelerdirSatır içerisine sığmayan kelimeleri bölmek için kullanılır. Kısa çizgi noktalama işaretlerinden biridir. (-) olarak gösterilir.

Kısa çizgi kullanım alanları nelerdir

Satır içerisine sığmayan kelimeleri bölmek için kullanılır.

Cümlede bulunan ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için kullanılır.

 • Az bir insan topluluğu -üç kadınla iki erkek- çarşının girişinde toplanmışlar.
 • Örnek göstermek için -örneğe gerek yok ya- söylenmeli.

Dilbilgisinde kök ve ekleri ayırmak amacıyla kullanılır.

 • Al-mak, gez-mek, gö-rüş-mek.

Filllerin kök ve gövdelerini gösterebilmek için kullanılır.

 • Gez-, yap-, giy-, gel-.

Eklerin başında kullanılır.

 • -dik, -mak, -lük, -luk.

Heceleri gösterebilmek amacıyla kullanılır.

 • te-le-viz-yon, göz-lük, ge-liş-tir-me, ki-tap-lık.

Sözcükler arasında '' -den, -a ve ila, ile, arasında anlamlarını verebilmek için kullanılır.

 • İstanbul - İzmir otobüs seferleri, Fransızca - Türkçe sözlük,

Kısa ÇizgiMatematik çıkarma işlemini yaparken kullanılır.

 • 60-20 = 40, 30-15 = 15, 50-15 = 35.

Eski harfle yazılmış olan metinlerdeki Arapça ve Farsça tamlamaların, türemiş ve birleşik kelimelerinin öğelerini ayırmak amacıyla kullanılır.

 • Servet-i Fünun, hayal-perest, na-mağlub, darül-fünun.

Adreslerde semt ve şehir arasında kullanılır.

 • Karşıyaka - İZMİR, Kadıköy - İstanbul, Ulus - ANKARA.

Yabancı kelimelerde, özel isimlerde dilimize uygun imlaları olmadığında kullanılır.

 • Saint-Joseph, By-Pass, Saint-Mary.
]]>
Parantez https://www.noktalamaisaretleri.com/parantez.html Tue, 04 Dec 2018 19:29:10 +0000 Parantez ya da ayraç bir noktalama işaretidir. Türkçede en çok kullanılanı yay olsa da, çengelli ve köşeli olan türleri de bulunmaktadır. Parantez ya da ayraç bir noktalama işaretidir. Türkçede en çok kullanılanı yay olsa da, çengelli ve köşeli olan türleri de bulunmaktadır.

ParantezParantez kullanım alanları nelerdir

 • Cümlenin anlamını tamamlayacak olan ya da cümle dışında kalan ek bilgileri göstermek için kullanılır. Ayraç içinde kalan ve bir yargıyı anlatan cümlelerin sonuna uygun olan noktalama işareti konur.
 • Özel isimlere ya da cins isimlere ait olan eklerde kullanılır. Atatürk'ün (1881 - 1938) örneğinde olduğu gibi.
 • Tiyatro eseri ve senaryolardaki konuşma metinlerinde, konuşanın hareketleri, durumunu gösteren anlatımlar için kullanılır.
 • Yazılarda yapılan alıntılarda eserin yazarını, künyesini göstermek için kullanılır. Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten. (Namık Kemal) örneğindeki gibi kullanılır.
 • Yapılan alıntılarda, alınmayan kelime ya da bölümlerin yerine koyulan üç nokta parantez içinde kullanılabilir.
 • Bir kelimeye kinaye, alay ya da küçümseme anlamı vermek için kullanılacak ünlem ayraç içerisinde gösterilir. Adamın deli (!) olduğunu söylüyorlar, örneğindeki gibi kullanılır.
 • Matematikte yapılan işlemlerde sıra ve büyüklük verileri için kullanılır. (4*4)+2=18 örneğinde olduğu gibi kullanılır.
 • Matematikte fonksiyonları belirtmek için kullanılır. f(y) örneğinde olduğu gibi kullanılır.
 • Şüphe ile karşılanan bilgilerde ya da bilginin kesin olmadığını anlatmak için kullanılan soru işaretini ayraç içerisinde kullanmak gerekir.
 • Yazıda bulunan maddeleri gösteren rakam ve harflerin ardından kullanılır. 1), A), a) örneklerindeki gibi kullanılır.
 • Ayraç içerisinde kullanılan durumlarda, yay ayraç öncesinde köşeli ayraç kullanılmalıdır.
 • Yapılan çevirilerde, alıntılarda, metin aktarımlarında çalışmayı yapan kişinin yaptığı eklemeler için köşeli parantez kullanılır.
 • Yazılarda kaynak alınan eserlerin künyelerine ait olan ayrıntıları göstermek için kullanılır.
]]>
Tırnak İşareti https://www.noktalamaisaretleri.com/tirnak-isareti.html Tue, 04 Dec 2018 20:34:29 +0000 a)Aktarma söz ya da cümleler tırnak içinde gösterilebilir. *Sanatçının şu sözünü unutmamak gerekir:“Gerçek uygarlık insanın yüreğinde değilse hiçbir yerde yoktur.” a)Aktarma söz ya da cümleler tırnak içinde gösterilebilir.

*Sanatçının şu sözünü unutmamak gerekir:“Gerçek uygarlık insanın yüreğinde değilse hiçbir yerde yoktur.”

b)Önemi belirtilmek istenen sözcükler , terimler tırnak içinde gösterilir.

* “Bayrak” bir ulusun bağımsızlığını simgeler.

*Günümüzün en önemli sorunlarından biri de “çevre kirliliği”dir.

c)Yazıda geçen eser adları tırnak içine alınabilir:

* “Çalıkuşu” Anadolu gerçeğinin tüm çıplaklığıyla anlatıldığı bir romandır.

Tırnak İşareti

NOT:Tırnak içindeki söze ek gelirse tırnaktan sonra gelir, kesme işareti kullanılmaz.

*Reşat Nuri Güntekin’in “Acımak”ını okumanızı tavsiye ediyorum.

NOT:Tırnak içindeki cümlenin içinde bir tırnak daha kullanmak gerekirse ikinci tırnak tekli olur.

* “Ahmet Mithat Efendi halkı eğitmek istediğinden:‘Sanat toplum içindir.’der.”]]> Üç Nokta https://www.noktalamaisaretleri.com/uc-nokta.html Wed, 05 Dec 2018 13:35:30 +0000 Üç nokta, dilimizde kullanılan noktalama işaretlerinden biridir. Söylerken ''üç nokta yan yana'' demeye gerek yoktur. Üst üste üç nokta olamaz. Bu anlatım bozukluğu yaratacağından, sadece üç nokta demek yeterlidi Üç nokta, dilimizde kullanılan noktalama işaretlerinden biridir. Söylerken ''üç nokta yan yana'' demeye gerek yoktur. Üst üste üç nokta olamaz. Bu anlatım bozukluğu yaratacağından, sadece üç nokta demek yeterlidir. Soru işareti ya da ünlemden sonra kullanılması gerekiyorsa, iki nokta konulması yeterli olacaktır.  

Üç nokta işaretinin kullanım alanları nedir

Anlatımı tamamlanmamış olan cümlelerin sonunda kullanılır.

 • Caddede sıralanmış binalar, ağaçlar, direkler, otomobiller, insanlar...örneğinde olduğu gibi kullanılır. 

Kaba olduğu düşünülen ya da başka bir nedenden ötürü açık yazılmayan kelime ve bölümlerde kullanılır.

 • Meydana gelmiş olan olaya ...Bey'de karışmıştır.
 • Ahmet bu olayı anlatmıştı. Olay sırasında ...Hanım oradaymış.

Alıntı yapılan yerlerde ortada, başta ve sonda alınmamış olan kelime ya da bölümlerin yerine kullanılır.

 • ...demişken evden garip sesler gelmeye başladı.

Üç NoktaCümlede sözün belli bir yerde kesilip, okuyucunun hayal dünyasının kalan bölümü tamamlaması için kullanılır.

 • Seninle bir arada olmamız mümkün değil...

Seslenme ve ünlemlerde anlatımın pekiştirilmesi için kullanılır.

 • Hey gidi arkadaşım...
 • Büyük usta...

Karşılıklı olarak yapılan konuşmalarda, eksik olan ya da yeterli olmayan cevaplardan sonra kullanılır.

 • -Sen kimsin
 • -Ayşe...
 • -Hangi Ayşe
]]>
Ünlem https://www.noktalamaisaretleri.com/unlem.html Thu, 06 Dec 2018 09:08:22 +0000 Ünlem, yoğun duyguların vurgulanmasını sağlayan, noktalama işaretidir. (!) şeklinde gösterilir. Cümle sonlarına geldiğinde, cümlenin bittiğini anlatır. Kelimelerden sonra da kullanılabilir. Ünlem Ünlem, yoğun duyguların vurgulanmasını sağlayan, noktalama işaretidir. (!) şeklinde gösterilir. Cümle sonlarına geldiğinde, cümlenin bittiğini anlatır. Kelimelerden sonra da kullanılabilir. Ünlem işaretinin kullanıldığı cümle ve kelimeler vurgu yapılarak okunur. Ünlem hitap ve seslenme kelimelerinden sonra kullanılabileceği gibi, cümle sonlarında da kullanılabilir. Yazıldığı kelimelere bitişik olarak yazılır ve ardından bir kelime geliyorsa bir harf boşluk bırakılır.

Ünlem kullanım alanları nelerdir

Acı, sevinç, korku, şaşma, heyecan, öfke gibi duyguları anlatmaya yarayan cümle sonlarında kullanılır.

 • Hava ne kadar soğuk!
 • Bugün çok korktuk!
 • Gediğin için çok mutluyum!

ÜnlemSeslenme, uyarı ve hitap bildiren sözlerden sonra kullanılır.

 • Ahmet! sana gelmeni söyledim.
 • Dur Mehmet! daha ileriye gitme.
 • Ordular! İlk Hedefiniz Akdeniz'dir, İleri! (Atatürk) 

Cümlenin içerisinde (!) şeklinde paranteze, ayraca alınırsa, alay etme, dalga geçme, küçümseme anlamı vermek için kullanılır.

 • Bugün bütün işleri bitirecekmiş(!)
 • Beni bulacağını sanıyor(!)
 • Gelince affedileceğini sanıyor(!)
 • Kendini akıllı (!) zannediyor.
]]>
Soru İşareti https://www.noktalamaisaretleri.com/soru-isareti.html Fri, 07 Dec 2018 03:23:48 +0000 Soru işareti dilimizde kullanılan noktalama işaretlerinden birisidir.Soru işaretinin kullanım alanları nelerdirCümle ya da sözcükler soru bildiriyorsa, bunların sonlarında kullanı Soru işareti dilimizde kullanılan noktalama işaretlerinden birisidir.

Soru işaretinin kullanım alanları nelerdir

Cümle ya da sözcükler soru bildiriyorsa, bunların sonlarında kullanılır.

 • Düğünü nerede yapmayı düşünüyorsunuz
 • Eviniz nerede
 • İşiniz nedir
 • Arabanızın modeli nedir

Bir bilginin şüpheyle karşılandığında ya da doğruluğu bilinmediğinde ayraç içerisinde kullanılır.

 • Evinden 24 Kasım'da () ayrılmış
 • Üç () saat içinde bütün işi bitirmiş.
 • Ali bugün () gelecekmiş.

Bilinmeyen tarih, yer ya da bu gibi durumları belirtmek için kullanılmaktadır.

 • Hasan Ali Reis ( - 1620) denizde geçirdiği hayatını anlatıyor.

Cümlelerde küçümsenme, alay, yerme, şaşkınlık gibi anlamları bulunan kelimelerin yanında parantez içine alınarak kullanılır.Soru İşareti

 • Onun ne kadar güzel () olduğunu herkes biliyor.

Soru işareti kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir

-ınca / -ince anlamına gelen zarf - fiil işlevi ile ve mı / mi eklerinde soru işareti kullanılmamaktadır.

 • Annem geldi mi eve gideriz.

Soru anlamı taşıyan sıralı ve bağlı cümlelerde soru işaretini en sonda kullanmalıyız.

 • Siz yakından mı geliyorsunuz, yoksa uzaklardan mı geliyorsunuz
 • İstanbul'dan mı, İzmir'den mi, Mersin'den mi
]]>
Kesme İşareti https://www.noktalamaisaretleri.com/kesme-isareti.html Sat, 25 Jan 2020 11:28:56 +0000 Kesme işareti, Türkçe 'de kullanılan noktalama işaretidir. Özel isimlere gelen ekleri ayırmakta kullanılır. Bu işaret konduğu ismin sağ tarafına bitişik olarak yazılır. Diğer noktalama işaretleri gibi harf boşlu Kesme işareti, Türkçe 'de kullanılan noktalama işaretidir. Özel isimlere gelen ekleri ayırmakta kullanılır. Bu işaret konduğu ismin sağ tarafına bitişik olarak yazılır. Diğer noktalama işaretleri gibi harf boşluğu verilmez. 

Kesme işaretinin kullanıldığı yerler nedir

 • Özel isimlere konan iyelik ekleri, durum ekleri ve bildirme eklerinde kesme işareti kullanılır. 
 • Kişi isimleri, soy isimleri ve takma isimlerde kullanılır. Atatürk'e, Yunus Emre'yi, Namık Kemal'le gibi kullanılabilir. Bu uygulamada son harfleri t, k, ç, p harflerini içeren özel isimlerde  yazımda bu şekil uygulandığı halde, okunuşta son harf yumuşatılarak söylenir. Tokat'ı - Tokadı, Zonguldak'ı - Zonguldağı örneklerinde olduğu gibi uygulanır. 
 • Özel isimler için ayraçla açıklama yapıldığında, ayraçtan önce kullanılır. Atatürk'ün (1881-1938) gibi kullanılabilir.
 • Millet, ulus, oymak gibi adlarda kullanılır. Alman'dan, İngiliz'ler, Rus'lar gibi örneklerde olduğu gibi kullanılır.
 • Devlet isimlerinde kullanılır. Türkiye Cumhuriyeti'nin, Almanya'da gibi örneklerde kullanılır.
 • Mitoloji ve dinlerle ilgili özel adlarda kullanılır. Tanrı'nın, Allah'a örneklerindeki gibi kullanılır.
 • Dağ, deniz, nehir, kıta, il, ilçe, bulvar, sokak gibi coğrafya isimlerinde kullanılır. Avrupa'da, Van Gölü'ne, Çakmak Mahallesi'nin gibi örneklerde kullanılır. Yer bildirimi yapan özel adlarda kısaltmalı söyleme varsa gelen ekten önce kesme işareti kullanılır. Boğaz'a gibi örnekte bu şekilde kullanılmaktadır.
 • Gök bilimini ilgilendiren isimlerde kullanılır. Venüs'ten, Kutup Yıldızı'nı örneklerinde olduğu gibi kullanılır.
 • Köşk, saray, köprü, anıt gibi isimlerde kullanılır. Topkapı Sarayı'na, Galata Köprüsü'nü örneklerinde olduğu gibi kullanılır.
 • Dergi, gazete, kitap ve sanat eserlerinin isimlerinde kullanılır. Çalıkuşu'na, Nutuk'u örneklerinde olduğu gibi kullanılır.
 • Yönetmelik, kanun, genelge ve tüzük isimlerinde kullanılır. Borçlar Kanunu'na, Medeni Kanun'unda gibi örneklerde kullanılır.
 • Hayvanlar için kullanılan özel isimlerde kullanılır. Pamuk'a, Şiva'ya örneklerinde olduğu gibi kullanılır. 
 • Kişi isimlerinden sonraki saygı içeren ekleri ayırmak için kullanılır. Fatma Hanım'dan, Ali Paşa'ya örneklerindeki gibi kullanılır.
 • Kısaltmalarda kullanılan ekleri ayırmak için kullanılır. TDK'na, TBMM'ne örneklerindeki gibi kullanılır.
 • Sayıların sonuna gelen ekleri ayırmak için kullanılır. 3'nci, 2013'te örneklerindeki gibi kullanılır.
 • Şiirlerde seslerin ölçüden dolayı düşmesinde kullanılır.
 • Harften ya da ekten sonra gelen ekleri ayırmak için kullanılır. a'dan, b'de örneklerindeki gibi kullanılır.
Kesme İşareti

Kesme işaretinin kullanılmadığı istisnalar nelerdir

 • Kuruluş, kurum, kurul ve iş yeri isimlerine gelecek ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Bakanlar Kuruluna, Mavi Bayrak Kasabına örneklerindeki gibi.
 • Özel isimlere gelen yapım eklerinde, çokluk eklerinde ve sonrasında gelen eklerde kullanılmaz. İzmirli, Türkçülük, Avrupalı örneklerindeki gibi. 
 • Özel isimler yerine kullanılan ''o'' zamiri büyük harfle yazılmadığı gibi, gelecek eklerde kesme işareti ile ayrılmaz.
 • Çağ ve akım isimleri kesme işareti ile ayrılmaz. Yeni Çağın, Cumhuriyet Döneminde örneklerindeki gibi.
 • Sonunda nokta yer alan kısaltmalar, üslü sayılar ve kısaltmalar kesme işareti ile ayrılmaz. Alm.dan, vb.leri örneklerindeki gibi.
 • Unvanlardan sonra gelen eklerde kesme işareti kullanılmaz. Cumhurbaşkanına, Başbakana örneklerindeki gibi.


]]>
İki Nokta https://www.noktalamaisaretleri.com/iki-nokta.html Fri, 07 Dec 2018 22:19:37 +0000 İki nokta, yazıların içerisinde genellikle alıntı yapılırken, listeleme yapıldığında ya da açıklama yapıldığında kullanılan bir noktalama işaretidir. İki noktanın üst üste konmasıyla yazılır. Cümle iç İki nokta, yazıların içerisinde genellikle alıntı yapılırken, listeleme yapıldığında ya da açıklama yapıldığında kullanılan bir noktalama işaretidir. İki noktanın üst üste konmasıyla yazılır. Cümle içerisinde kullanıldığında bir harf kadar boşluk bırakılır. Ardından gelen yeni bir cümleyse büyük harfle başlanır.

Ardından gelen bir cümle değilse, ilk harfi başka bir sebepten büyük yazılması gerekmiyorsa, küçük harfle başlanır. Birçok kullanım alanı bulunmaktadır. Daha önce zaman belirtirken saat ve dakika arasında da kullanılmasına rağmen, Türk Dil Kurumu'nun yeni düzenlemesine göre artık bu uygulama kullanılmamaktadır. Bunun yerine nokta kullanılmaya başlanmıştır.

İki Nokta

İki noktanın kullanım alanları nelerdir

 • Ardından örnek verilmek istendiğinde ve liste oluşturulması durumunda kullanılır. Yılbaşına kadar şu görevleri tamamlamalıyız: evin temizliği, alışveriş, ziyaretler, cuma gününe kadar saydığım işleri yapmalısınız: projeleri hazırlamak, raporları bitirmek, örneklerinde görüldüğü şekilde kullanılır.
 • Ardından açıklama yapılacaksa, cümlenin sonunda kullanılır. Böyle davranılmasının sebebi şuydu: Bugün için gitmemiz gereken çok önemli bir ziyaretimiz vardı, örneğindeki gibi kullanılır.
 • Edebiyat eserlerinde karşılık yapılan konuşmalarda, söz sırasını belirlemek amacıyla kullanılır.
 • Kütüphanecilik dalında yazarın adı ve eserin arasında kullanılmaktadır. Falih Rıfkı Atay: Çankaya, Faruk Nafiz Çamlıbel: Bir Ömür Böyle Geçti, örneklerinde olduğu gibi kullanılır.
 • İnternet sitelerinin genel ağ adreslerini belirtmek için kullanılır. http://www.tsk.tr, http://www.tdk.org.tr, örneklerinde olduğu gibi kullanılır.
 • Matematikte bölme işlemini belirtmek için kullanılır. 64:2=32 örneğindeki gibi kullanılır.
 • Matematikte oran ya da kesir belirtmek için kullanılır. Okuldaki kız öğrencilerin erkek öğrencilere oranı 2:5'tir, hayvanat bahçesindeki hayvanların dişi ve erkek oranı 3:5'tir, otoparktaki beyaz arabaların siyah arabalara oranı 2:4'tür, örneklerindeki gibi kullanılır. 
 • Dini metinlerde ayet ve bölümler arasında kullanılır. Fatır suresi 35:18, Yasin suresi 83:18, Bakara suresi 286:34 örneklerinde olduğu gibi kullanılır.
 • Yazılarda, seslerde uzun ünlüyü belirtmek için kullanılır. i:cat, a:ile, usu:le örneklerinde olduğu gibi kullanılır. 
]]>
Noktalı Virgül https://www.noktalamaisaretleri.com/noktali-virgul.html Sat, 08 Dec 2018 05:34:25 +0000 Noktalı virgül dilimizde kullanılan noktalama işaretlerinden biridir. (;) olarak gösterilmektedir.Noktalı virgül kullanım alanları nelerdirCümle içerisinde kullanılan ve v Noktalı virgül dilimizde kullanılan noktalama işaretlerinden biridir. (;) olarak gösterilmektedir.

Noktalı virgül kullanım alanları nelerdir

Cümle içerisinde kullanılan ve virgülle ayrılmış olan türleri birbirinden ayırmak amacıyla kullanılır.

 • Doğacak olan kız çocuklarına Esra, Ayşe, Burcu; erkek çocuklarına ise Fatih, Orhan ve Kemal isimlerini verdiler.
 • İstanbul, Ankara, İzmir; Diyarbakır, Erzurum, Erzincan.
Noktalı Virgül

Cümlede öğeler arasında virgül bulunuyorsa, bunları birbirinden ayırmak için kullanılır.

 • Heyecandan, mutluluktan dolayı çok sevinçliyim; içimden doyasıya gülmek ve eğlenmek geliyor.

Cümlede özneden sonra virgülle ayrılmış olan kelimeler bulunuyorsa, özneyi vurgulamak için özneden sonra kullanılır.

 • Ahmet; Kemal, Mustafa ve Harun'dan daha çalışkan bir öğrenciydi.
 • Gizem; Yeliz, Fatma ve Gül'den daha güzel bir genç kızdı.

Birbirinin takipçisi olan cümlelerde, ikinci cümle başında ''ama, lakin, fakat, çünkü, yoksa, sonuç olarak'' gibi bağlaçların öncesinde kullanılır. Bazı istisnai durumlarda bağlaçların yerine kullanıldığı da olmaktadır.

 • Sürekli olarak bu sınava hazırlandı; fakat başarılı olamadı.
 • Kendisi gezmeye gitmek istiyordu; ancak misafiri geldiği için gidemedi.
 • Bugün size gelecektim; gelemedim.
]]>
Virgül İşareti https://www.noktalamaisaretleri.com/virgul-isareti.html Sat, 08 Dec 2018 12:31:23 +0000 Virgül işareti, Sözcükler yazı dilinde, okuma dilinde ve anlatma dilinde tek başlarına kimi zaman bir şey ifade edemezler. Harfler yan yana gelerek heceleri oluştururken, hecelerde kelimeleri oluşturmaktadır. Sistemli şekild Virgül işareti, Sözcükler yazı dilinde, okuma dilinde ve anlatma dilinde tek başlarına kimi zaman bir şey ifade edemezler. Harfler yan yana gelerek heceleri oluştururken, hecelerde kelimeleri oluşturmaktadır. Sistemli şekilde kelimeler yerlerini alarak anlam bildiren cümleler haline dönüşürler. Bu cümlelerin anlamlarını destekleyecek, vurgulayacak, ayıracak bir takım işaretler vardır. Bu işaretlerden olan virgülün bir cümlede üstlendiği görev oldukça fazla ve kullanıldığı alan çoktur.

Virgül İşareti Kullanım Alanları;

 • Cümlede ardı ardına sıralanan eş görevli kelime, kelime grupları, sıralanmış cümlelerin arasına konulabilir. Örnek olarak; Yeşil, sarı, mavi, kırmızı ile bezenmiş gök kuşağı ortalığı öylesine büyülüyordu ki aşık olmamak elde değildi…
 • Bir sözcüğün, kendisinden daha sonra gelecek sözcüğe anlam yüklemediğini anlatmak ister. Yeni gelecek olan sözcüğü tamamlayıcı olarak kullanarak asıl görevi kendinden önceki sözcüğe yükler. Örnek olarak;  küçük, salıncakta sallanıyordu.
 • Yazışma dilinde yere ait isimleri zaman kavramından ayırmak için virgül işareti kullanılır. Örnek olarak; İstanbul, 6 Haziran 1965
 • Tekrarlayan sözcükler arasına virgül işareti konulur. Örnek olarak; ayrılık, yine ayrılık vakti…
 • Cümle çok uzun ise anlam düşmemesi için ve okuyucu yormamak için özneden sonra virgül işareti ile cümlenin başı ayrılır. Örnek olarak; yanımıza hızla gelen sarışın kız, öyle korkmuştu ki kalp atışları bize kadar duyuluyordu.
 • Sayı sistematiğinde ondalıkların bölünmesi için virgül işareti kullanılır. Örnek olarak; 56,4 45,8 96,3
 • Yazışmalarda hitap kelimesinden sonra virgül işareti kullanılır. Örnek olarak; sevgili arkadaşım,   değerli başkanım,   sayın vekil,
Virgül İşareti

Virgül İşaretinin Kullanılmayacağı Alanlar

Cümlede bağlaçlar yer alıyorsa öncesine yahut sonrasına virgül konulmaz.

Örneğin;  seven ve sevmeyen herkes gelmek zorundaydı.

Yanlış yazım şekli; Seven ve, sevmeyen herkes gelmek zorundaydı.

İkilemelerde aralara virgül konulmaz. Bu kelimeler orijinal kalmalıdır ve hiçbir noktalama işareti tümlüğü bozmamalıdır.

Örneğin;  sıcak sıcak esiyordu.  Yanlış yazım şekli; Sıcak, sıcak esiyordu.

]]>
Nokta İşareti https://www.noktalamaisaretleri.com/nokta-isareti.html Sun, 09 Dec 2018 02:25:54 +0000 Nokta işareti, sözcüklerin vurgu, ton gibi özelliklerini belirtmek, düşünce ve duyguları ifade edebilmek, cümledeki duraklama noktalarını belirlemek amacıyla kullanılan noktalama işaretidir. Bu işaret kullanıldı Nokta işareti, sözcüklerin vurgu, ton gibi özelliklerini belirtmek, düşünce ve duyguları ifade edebilmek, cümledeki duraklama noktalarını belirlemek amacıyla kullanılan noktalama işaretidir. Bu işaret kullanıldığında sonrasında bir harf boşluk bırakılmaktadır.

Nokta İşareti

Nokta işaretinin kullanım alanları nelerdir

 • Cümle sonlarında kullanılır.
 • Kullanılan kısaltmaların sonunda kullanılır. Dr., Prof., İng. örneklerinde olduğu gibi.
 • Rakamlardan sonra sıra bildirimi yapmak amacıyla kullanılır. 4. (dördüncü), 3. Cadde, 4. Sokak örneklerinde olduğu gibi.
 • Arka arkaya gelen ve çizgi ya da virgülle ayrılan rakamların en sondakinde kullanılır. 2, 3, 4 ve 9. maddeler gibi örneklerde kullanılır.
 • Bir yazıda maddeleri gösteren harf ya da sayılardan sonra kullanılır. 1., 2., a. b. örneklerinde olduğu gibi kullanılır.
 • Tarihleri yazarken, rakamla yazılan ay, yıl ve günü ayırmak amacıyla kullanılır. 20.05.1987, 14.12.1992 örneklerinde olduğu gibi kullanılır.
 • Saatleri ve dakikaları gösteren rakamları ayırmak amacıyla kullanılır. Otobüs 10.20'de kalkıyor. Örneğinde olduğu gibi kullanılmaktadır.
 • Dergi, kitap gibi yazılı basım ürünlerinin künyelerinin sonunda kullanılır. TDK Yayınları, Adana, 1965. örneğinde olduğu gibi kullanılır.
 • Dört ve dörtten fazla sayıda rakamlar sondan itibaren üçerli gruplara ayrılır ve arada nokta kullanılır. 4.312, 52.768, örneklerde  olduğu gibi kullanılır.
 • İnternet kullanımında ağ adreslerini belirtmekte kullanılır. http://kkk.tsk.tr
 •  Matematik alanında çarpma işareti olarak kullanılır.
]]>
Noktalama İşaretleri https://www.noktalamaisaretleri.com/noktalama-isaretleri.html Sun, 09 Dec 2018 15:14:02 +0000 Noktalama işaretleri, nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, soru işareti, ünlem kısa çizgi, ve tırnak işaretinden oluşmaktadır.  Yazıda karışıklıkların önüne geçmek, yanlış okumayı önlemek, okumayı ve anlamayı k Noktalama işaretleri, nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, soru işareti, ünlem kısa çizgi, ve tırnak işaretinden oluşmaktadır.  Yazıda karışıklıkların önüne geçmek, yanlış okumayı önlemek, okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak, cümlenin yapısını ve duraklama yerlerini belirlemek, sözün vurgu ve ton gibi özelliklerini belirtmek için kullanılan işaretlere noktalama işaretleri denir. 

Noktalama işaretlerinden nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, üç nokta, soru, ünlem, tırnak işaretleri, ayraç ve kesme ait oldukları kelimelere bitişik olarak yazılır ve kesme dışındaki işaretlerden sonra bir harf boşluğu ara verilir.

Noktalama İşaretlerinin Tarihi

İnsanlar duygu ve düşüncelerini ifade edebilmek, aktarabilmek ve okuduğunu karşısındakine anlatabilmek için işaret sistemlerinden oluşan harfleri ve bu harfleri düzenleyen kurallar bütününü bilmek zorundadırlar. Noktalama işaretleri, duygu ve düşüncelerimizi daha açık bir şekilde dile getirmeye, cümlenin yapısını ve duraklama notalarını belirlemeye, okuma ve anlamayı kolaylaştırmaya, sözün vurgu ve ton gibi özelliklerini belirtmeye yardımcı olur. Noktalama işaretlerinin tarihi, Bizans dil bilgini Aristophanes ile başlar. Bununla birlikte düzenli olarak kullanımı, XVI. yüzyılda matbaanın icadı ile gerçekleşmiştir. XIX. yüzyılda ise, genelleşerek kesin kurallara bağlanmıştır.

Noktalama İşaretleri

Bizim edebiyatımızda, noktalama işaretleri, ancak Avrupa'yı tanıdıktan sonra, XIX. yüzyıldan itibaren görülmeye başlamıştır. İlk olarak Şinasi, Şair Evlenmesi (1859) adlı tiyatro oyununun başında iki işaretten söz etmektedir: "Mu'tarıza ( ) içinde bulunan kelâm hâli târif içindir. Şöyle bir hatt-ı ufkî - söz başına delâlet eder. Nokta, sözün nihayetine alâmet olur".

Şemsettin Sami de, Kamus-ı Türkî adlı sözlüğünde iki noktaya (:), noktateyn; virgüle (,), fasıla demektedir. Önceleri düzyazı metinlerinde kullanılan noktalama işaretlerinin, şiirde kullanılmadığını görüyoruz. Başlangıçta, hem şiir hem düzyazı yazan edebiyatçılarımız, noktalama işaretlerini, düzyazı metinlerinde kullanmışlar, bununla beraber şiir halinde yazdıkları metinlerde noktalama işaretlerini kullanmamışlardır. Sonraları şiirlerde de başarı ile noktalama işaretlerinin kullanıldığı görülmektedir. Örneğin Recaizâde Mahmut Ekrem, hem Araba Sevdası adlı romanında, hem de Zemzeme, Pejmürde gibi şiir kitaplarında bu işaretlere dikkat etmiş ve yerli yerinde kullanmıştır. Servet-i Fünûn döneminde, Tevfik Fikret'in şiirlerinde, noktalama işaretlerinin dikkatle kullanıldığını görmekteyiz.

Cumhuriyet döneminde, noktalama işaretleri daha çok önemsenmiş sayıları ve türleri arttırılmıştır.
Yazıdaki trafik işaretleri olarak da tanımlayabileceğimiz noktalama işaretleri şunlardır:

Hüküm, yargı bildiren, tamamlanmış cümlelerin sonuna konur:

Türk'üm.
Okul açıldı.

"Artık ana dili büsbütün işitilmez olmuştu. Hasan, köşeye büzüldü; bir şeyler soran olsa da susuyordu, yanakları pençe pençe, al al olarak susuyordu. Portakal bahçelerine dalmış, göğsünde bir katılık, gırtlağında lokmasını yutamamış gibi bir sert düğüm, daima susuyordu." (Eskici; Refik Halit Karay)

Bazı kısaltmaların sonuna konur:

Prof., Doç., Dr., İst., s., vb., Cad., Sok., Alm., Ar., Far., Fr., İng.

Nokta kullanılmayan kısaltmalar:

TBMM, TDK, D, B, K, G, KB, GB, KD, GD (sekizi de yön),

m, cm, g, kg, l, C, Fe